00:00
00:00

باید و نباید های سلامتی غده تیرویید (قسمت اول)

1 بازدید

    گزارش فیلم

    باید و نبایدهای برای سلامتی غده تیرویید از زبان دکتر رسولی متخصص تغذیه (قسمت اول)