00:00
00:00
...در حال بارگذاری

جمع بندی کتاب معرفت شناسی (مبانی یک طرح ولایت)

74 بازدید

    گزارش فیلم
    یادداشت‌های فلسفی یادداشت‌های فلسفی 11 دنبال کننده

    مبانی اندیشه اسلامی که در دوره طرح ولایت ارائه می شود شامل بحث های شش گانه معرفت شناسی، خداشناسی، انسان شناسی، فلسفه اخلاق، فلسفه حقوق و فلسفه سیاست است. در این فایل مباحث بحث اول، یعنی معرفت شناسی جمع بندی شده و سعی گردیده عمده مطالب در طول یک جلسه تبیین شده و محتوای کتاب، اعم از تعریف معرفت شناسی، ضرورت آن، هدف از بحث و شیوه تقریر بحث ارائه گردد.