00:00
00:00
...در حال بارگذاری

تدریس گفتار دوم فصل 8 زیست شناسی 2 قسمت دوم

15 بازدید

    گزارش فیلم
    Azmotamedi Azmotamedi 1 دنبال کننده

    مدرس اعظم معتمدی زاده دبیرزیست شناسی منطقه سردشت دزفول