00:00
00:00
...در حال بارگذاری

تدریس گفتارسوم فصل6 زیست شناسی3قسمت دوم

16 بازدید

    گزارش فیلم
    Azmotamedi Azmotamedi 1 دنبال کننده

    مدرس اعظم معتمدی زاده دبیر زیست شناسی منطقه سردشت دزفول