00:00
00:00
...در حال بارگذاری

تست مبحث معلولین - مهندس مهدی دریانی

8 بازدید

    گزارش فیلم
    مهدی دریانی مهدی دریانی 6 دنبال کننده

    بررسی تست های جدولی از مهمترین تست های آزمون نطارت و اجرا است.