00:00
00:00
...در حال بارگذاری

تست عرض راهروی خروج مبحث 3 - مهندس مهدی دریانی(مدرس نظارت و اجرا)

3 بازدید

    گزارش فیلم
    مهدی دریانی مهدی دریانی 6 دنبال کننده

    پهنای خروج در تصرف های تجمعی از بخش هایی هست که احتمال تست فراوان است.