00:00
00:00
...در حال بارگذاری

طرح برگزیده مسابقه سردر ورودی شرکت بنکداران تغذیه سبز خزر آمل - دید روز

147 بازدید

    گزارش فیلم
    مهدی دریانی مهدی دریانی 6 دنبال کننده

    سفر صغیر شامل سیرکولاسیونی است که از ورودی ساختمان در سایت آغاز شده و به فضاهای داخل بنا ختم می شود. این سفر اشاره به مکان آغازی می کند که در نهایت به معرفی حجم و کاربری آن ختم می شود و از اهمیت زیادی برخوردار است. در معماری می توان توسط عناصری مانند سردر، جلوخوان، پیشخوان، و غیره بر این سفر تأکید کرد. در صورت عدم تأکید بر آغاز سفر صغیر، انسان ممکن است برای ورود به بنا، دچار سردرگمی شود.