00:00
00:00
...در حال بارگذاری

این جنگ، تحمیلی نیست!

1,977 بازدید

    گزارش فیلم

    برخی فعالان حوزه منابع طبیعی و محیط زیست، حفاظت از جنگل ها و مراتع را هم راستا و هم وزن دفاع در مقابل دشمنان دانسته اند. آن گونه که تخریب منابع طبیعی را به معنای از دست دادن امکان حیات در سرزمین و حتی معادل از دست دادن خاک در مرزهای سیاسی می دانند. بر اساس چنین دیدگاهی کلیپ این جنگ، تحمیلی نیست تولید و نشر یافته است.