00:00
00:00
...در حال بارگذاری

خاموش و روشن کردن لامپ با کنترل تلویزیون(قسمت ۲)

37 بازدید

    گزارش فیلم
    الکترونیک امیر الکترونیک امیر 1 دنبال کننده

    ویدیو ادامه ویدیو قبلی سنی قسمت اول که در آن به شما نحوه متصل کردن قطعات و جایگذاری آنها را توضیح دادیم و در این ادامه قطعات و جایگذاری آنها را توضیح خواهیم داد برای دیدن قسمت اول لطفاً کانال مارو دنبال کنید و وارد لیست مدار های کاربردی شوید