00:00
00:00
...در حال بارگذاری

بازدید دکتر زمانی مدیر هماهنگی و نظارت بر تولید

9 بازدید

    گزارش فیلم
    gaspars_videomagazine gaspars_videomagazine 9 دنبال کننده

    بازدید دکتر زمانی مدیر هماهنگی و نظارت بر تولید و هیئت همراه از شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی