00:00
00:00
...در حال بارگذاری

آبخیزداری، مهار سیلاب ها

510 بازدید

    گزارش فیلم

    آبخیزداری علم و هنر مدیریت منابع آب و خاک است. بواسطه اجرای عملیات آبخیزداری، می توان سیلاب را کنترل و از فرسایش خاک جلوگیری کرد.