00:00
00:00
...در حال بارگذاری

آبخیزداری چیست و چه فایده‌ای دارد؟

760 بازدید

    گزارش فیلم

    این روزها راجع به آبخیزداری زیاد می شنویم. این موشن گرافی به صورت مختصر و مفید آبخیزداری و آبخوانداری را معرفی می کند.