00:00
00:00
...در حال بارگذاری

آبخیزداری چیست؟

2,578 بازدید

    گزارش فیلم

    آبخیزداری علم و هنر مدیریت منابع آب و خاک هست. اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی این کلیپ را برای بیان اهمیت آبخیزداری ساخته است.