00:00
00:00
...در حال بارگذاری

سریال تلوزیونی یوسف پیامبر قسمت 10

426 بازدید

    گزارش فیلم

    .....لطفا کانال را دنبال کنید............زمانی که یعقوب سلام الله علیه، مردمان بنی اسرائیل را به معبود یگانه عالم فرا خوانده و از پرستش خدایان سرد و سنگی انذار می دهد؛ خداوند، پیامبر بعدی را در نسل او قرار داده و یوسف سلام الله علیه را به وی عطا می کند که سریال تلوزیونی یوسف پیامبر قسمت